Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Agnieszka Jachym: The HUNGRY Ones

The premiere of the play took place on the 4th of December 2022 at the Łaźnia Nowa Theater in Krakow. The project was implemented as part of the Creative Scholarship of the City of Krakow, which Agnieszka Jachym received for its implementation. The project's partner is the Crush On Trash Foundation.

The show's program reads:
“One of the basic tricks is to talk, if there is no other way, of hunger as something impersonal, almost abstract, as a phenomenon in itself. Hunger, fight against hunger. Counteracting hunger. Famine. But hunger does not exist apart from the people who endure it. The problem is not hunger, the problem is starving people."
- Martin Caparros "Hunger"

“The HUNGRY Ones" is primarily a reportage about a man - about ourselves. It's a conversation about life and the decisions we make every day or over which we had no influence. It happens that these choices make our rhythm of everyday life dependent on waiting in line for a hot meal, deprive us of a roof over our heads, exclude us.
 
Premiéra hry se konala 4. prosince 2022 v divadle Łaźnia Nowa v Krakově. Projekt byl realizován v rámci Kreativního stipendia města Krakova, které k jeho realizaci získala Agnieszka Jachym. Partnerem projektu je nadace Crush On Trash Foundation.
Program pořadu zní:

„Jedním ze základních triků je mluvit, pokud to jinak nejde, o hladu jako o něčem neosobním, téměř abstraktním, jako o fenoménu samotném. Hlad, boj proti hladu. Působení proti hladu. Hladomor. Ale hlad neexistuje kromě lidí, kteří ho snášejí. Problémem není hlad, problém je hladovění lidí.“
- Martin Caparros "Hlad"

„The HUNGRY Ones" je především reportáž o muži – o nás samých. Je to rozhovor o životě a rozhodnutích, která děláme každý den nebo na která jsme neměli žádný vliv. Stává se, že tyto volby udělají náš rytmus každodenního života závislým na čekání ve frontě na teplé jídlo, připravit nás o střechu nad hlavou, vyloučit nás.
 
 
Rezervace a kontakt: 777921019
07/10/2023
20.00 - 22.00
Agnieszka Jachym: The HUNGRY Ones
KOUPIT LÍSTEK
“The HUNGRY Ones” (original: „GŁODNI”) choreographed by Agnieszka Jachym is a dance theater performance for 4 dancers who through movement (mainly contemporary as well physical dance) and acting, show the existence of homeless or poor people, embody hunger and express the accompanying emotions. An integral part of the performance is a documentary film made in Krakow and dealing with the subject of people experiencing hunger on a daily basis, in which 3 people using a soup kitchen tell about their lives. The reportage is shown in two parts - at the beginning and end of the play.
 
Cast:
Pawel Kozlowski
Marta Mietelska-Topór
Sabina Pyka
Damian Rusyn
Video: Leszek Górka
 
„The HUNGRY Ones“ (originál: „GŁODNI“) v choreografii Agnieszky Jáchym je tanečně divadelní představení pro 4 tanečníky, kteří pohybem (především současným i fyzickým tancem) a herectvím ukazují existenci bezdomovců nebo chudých lidí, ztělesňují hlad a vyjadřují doprovodné emoce. Nedílnou součástí představení je dokumentární film natočený v Krakově na téma lidí, kteří denně pociťují hlad, ve kterém 3 lidé navštěvující vývařovnu vyprávějí o svém životě. 

Obsazení:
Pavel Kozlowski
Marta Mietelska-Topór
Sabina Pyková
Damian Rusyn
Video: Leszek Górka
_____
Za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva Kultury.
Powered by NEONSTUDIO