Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Aleš Zapletal – 33

 

EN/
Exhibition 33 is the second exhibition presentation of the ongoing artistic research cycle Cosmogram. Here, Aleš Zapletal re-constructs models of the world in various forms and media in dialogues and introspections with real persons ("experts on the whole world") and non-human entities.
 
Ales Zapletal (1990)
in his work he seeks the intersections of his personal and globally shared narratives and motifs.
He searches for forms of communication in which spiritual and analytical visions of the world are connected. His primary artistic mediums are drawing and painting, which he uses in a variety of installation and institutional frameworks. He is currently working on the Cosmogram project, in which he collects, updates and elaborates new models of the Earth and the cosmos. He is a graduate of FaVU BUT in Brno, UMPRUM and AVU in Prague. He recently painted a picture in which he tried to capture what model of the world his cats might have.
 
Jiří Ptáček (1975)
is an independent curator, art critic and teacher. Over the past two decades, he has collaborated on exhibition projects with dozens of artists of the young and middle generation. He currently teaches at UMPRUM in Prague. He is a member and vice-chairman of the Skutek Society. He invited Aleš Zapletal to the Litomyšl Art Symposium in 2022 and last year to the collective show Everything is Everything as part of the Prague festival 4+4 Days in Motion. He likes to imagine what model of the world his dog could have.
26/03 - 19/04/2024
Aleš Zapletal – 33
Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve
na výstavu – 33

Umělec / Artist: Aleš Zapletal
Kurátor / Curator: Jiří Ptáček
Vernisáž / Opening: 26/03 18.00 2024
Trvání výstavy / Duration of the exhibition
26/03 – 19/04 2024


CZ/
Výstava 33 je druhou výstavní prezentací pokračujícího umělecko-výzkumného cyklu Kosmogram. Aleš Zapletal zde v různých formách a médiích re-konstruuje modely světa v dialozích a introspekcích s reálnými osobami („odborníky na celý svět“) i mimolidskými jsoucny.
 
Aleš Zapletal (1990)
ve své tvorbě hledá průsečíky svých osobních
a globálně sdílených vyprávění a motivů. Pátrá po formách sdělení, v nichž se propojují duchovní
a analytické vidění světa. Jeho primárními uměleckými prostředky jsou kresba a malba, které využívá
v různorodých instalačních a institucionálních rámcích. Aktuálně pracuje na projektu Kosmogram, v němž shromažďuje, aktualizuje a rozpracovává nové modely Země a kosmu. Je absolventem FaVU VUT v Brně, UMPRUM a AVU v Praze. Nedávno namaloval obraz,
v němž zkoušel postihnout, jaký model světa by mohla mít jeho kočka.
 
Jiří Ptáček (1975)
je nezávislý kurátor, výtvarný kritik a pedagog.
V uplynulých dvou desetiletích spolupracoval na výstavních projektech s desítkami umělkyň a umělců mladé a střední generace. V současnosti vyučuje na UMPRUM v Praze. Je členem a místopředsedou Spolku Skutek. Aleše Zapletala pozval v roce 2022 na výtvarné Sympozium Litomyšl a loni na kolektivní přehlídku Všechno je všech v rámci pražského festivalu 4+4 dny
v pohybu. Rád si představuje, jaký model světa by mohl mít jeho pes.
 

Otevírací doba galerie INDUSTRA ART /
Opening hours of INDUSTRA ART Gallery:
ST–PÁ (Wed–Fr) 13.00–19.00
SO–NE (Sat–Sun) 10.00–18.00

_____
Za finanční podpory:
Statutární město Brno
Ministerstvo Kultury
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, ArtMap, Artalk, partneři CPI Property Group. 
 
Powered by NEONSTUDIO