Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / BODY IS MY TEMPLE

 

EN/
Body is my temple. But is it really?
A human body is the only thing, which connects us with reality of life. It is our only home in this world. So, what happens when our home gets violated? Migration is impossible.

Human body is particularly important subject of art history. From prehistoric Venuses through classical antiquity and renaissance to new figuration paintings, human body is the main mean of relating to each other. We feel our body, we perceive bodies of others. We may feel at home in our body as well as live through body dysphoria. Jonas Vansteenkiste’s artworks are like that. He asks: What in this world is our home anyway?
 
Jonas Vansteenkiste
is belgian visual artist who investigates the field of tension between architectural spaces and the psychological impact of space. He has a broad visual language that ranges from installation, sculpture, video to drawings. He achieved a Master’s degree in Media Art at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent and later a Master after Master’s degree in Research in Art and Design at the ST Lucas in Antwerp. His work has been exhibited nationally and internationally in multiple exhibitions.
22/02 - 14/03/2024
BODY IS MY TEMPLE
Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na první výstavu sezóny 2024!

BODY IS MY TEMPLE

Umělec / Artist: Jonas Vansteenkiste
Kurátor / Curator: Michal Trávníček
Vernisáž / Opening: 22/02 18.00
Trvání výstavy / Duration of the exhibition:
22/02 – 14/03 2024
 
 
 
 
CZ/
Tělo je můj chrám. Ale je tomu opravdu tak?
Lidské tělo je to jediné, co nás spojuje s realitou života. Je to náš jediný domov na tomto světě. Co se tedy stane, když je náš domov narušen? Migrace je nemožná.

Lidské tělo je obzvlášť důležitým tématem dějin umění.
Od pravěkých Venuší přes klasickou antiku a renesanci až po nové figurální malby je lidské tělo hlavním prostředkem vzájemného vztahu. Cítíme své tělo, vnímáme těla druhých. Ve svém těle se můžeme cítit doma stejně jako prožívat tělesnou dysforii. Taková jsou i díla Jonase Vansteenkisteho. Ptá se: Co je vlastně na tomto světě naším domovem?


Jonas Vansteenkiste
je belgický vizuální umělec, který zkoumá oblast napětí mezi architektonickými prostory a psychologickým působením prostoru. Jeho široký vizuální jazyk sahá od instalace, přes sochu, video až po kresby. Získal magisterský titul v oboru mediálního umění na Královské akademii výtvarných umění v Gentu a později magisterský titul v oboru výzkumu umění a designu na ST Lucas v Antverpách. Jeho práce byly vystaveny na mnoha národních i mezinárodních výstavách.
 
 
Otevírací doba galerie INDUSTRA ART /
Opening hours of INDUSTRA ART Gallery:
ST–PÁ (Wed–Fr) 13.00–19.00
SO–NE (Sat–Sun) 10.00–18.00

_____
Za finanční podpory:
Statutární město Brno
Ministerstvo Kultury
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, ArtMap, Artalk, partneři CPI Property Group. 
 
Powered by NEONSTUDIO