Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Dramaturgický workshop: Hoefer (D) & Li (Čína)EN/

INDUSTRA SPACE invites you for two workshops on diametrically different approaches to theater dramaturgy. What is more important for conveying the idea of a theatrical production, the content or the form? And is it even necessary to speak the language in order to understand the performance?

The evening takes place as part of the international co-production project BRNO CONNECTS.

This event is english friendly.
 

▫ 18.00 ▫ 
Dramaturgical work: (Not only) with texts with Caroline Hoefer

The workshop will focus on developing aesthetic forms for theater - documentary, choral, classical, etc.

Karoline Hoefer, master of theater studies (Berlin), worked with various creative teams in National and State theater, as well as with independent scene projects. As a dramaturgist she was part of productions for small or huge stages, for outdoor site specific theater projects or for filmed theater shown like a cinema movie. This lecture will be about working in different aesthetic forms for different kinds of stories:

What content can be presented in which form? If we have a topic or content we are interested in, how can we develop the suiting final performance? Do we always need characters on stage? How can a novel of a thousand pages become an entertaining deep performance? What is the difference between working with professional actors and amateurs? How can a classical drama from the canon like Shakespeare still be speaking to nowadays audience, and how can your dramaturge help you to do so? Such questions are relevant to all theater makers. We want to learn the past, for the future of theater.

Karoline Hoefer will talk about her practical experience in German theaters from 2009 till 2021 and - based on some successful examples - think about answers with you. Critic, questions and discussions are very welcome.

▫
 20.00 ▫ 
Language as an artistic approach - ‚multilingual‘ performance without translation with Jingyun Li

Li staged a performence in Lisabon with a note „Language no problem“. The actor entered the stage and started to speak a language most of the audience in the room did not understand. And it turned out that the whole performance was in Chinese, without subtitles. This was the performance „C’est du chinois“ from Edit Kaldor which inspired me 5 years ago to start the exploration of „foreign“ language as artistic methods of performance making. In this workshop we will together discuss concepts such as national language, language standardization and multilingual theater and performance. We will look at some examples and practices and share some thoughts on how to open up languages artistically.

Maybe what is foreign is our ears and tongues, not the language?

Jingyun Li (CN/DE) is a Chinese producer, director and dramaturgist. She works and lives in Berlin since 2019
24/11/2023
18.00 - 22.00
Dramaturgický workshop: Hoefer (D) & Li (Čína)
Registrovat
 
 
 
 CZ/
INDUSTRA SPACE Vás zve na komponovaný večer dvou workshopů:

Dramaturgická práce: (nejen) s texty a Jazyk jako umělecká výzva – vícejazykové divadlo bez překladu.

Na ploše čtyř hodin Vás dvě berlínské dramaturgyně seznámí s diametrálně odlišnými přístupy k divadelní dramaturgii. Je pro předání myšlenky divadelní inscenace důležitější obsah nebo forma?
A je vůbec potřeba rozumět jazyku představení?

Workshopy se konají v rámci mezinárodního koprodukčního projektu BRNO CONNECTS.

Událost je english friendly.


▫ 18.00 ▫ 
Jako první vystoupí berlínská divadelnice Karoline Hoefer, která v rámci workshopu Dramaturgická práce: (nejen) s texty přiblíží možnosti rozvíjení estetických forem pro divadlo dokumentární, sborové i klasické.

Jaký obsah lze prezentovat jakou formou? Pokud máme téma nebo obsah, který nás zajímá, jak můžeme rozvinout vhodné finální představení? Potřebujeme vždy postavy na jevišti? Jak se z románu o tisíci stranách může stát zábavné hluboké představení?

Jaký je rozdíl mezi prací s profesionálními herci a amatéry? Jak může klasické drama z kánonu jako Shakespeare i dnes promlouvat k publiku – a jak vám s tím může pomoci váš dramaturg?

Karoline Hoefer absolvovala divadelní studia na berlínské Freien Universität, spolupracovala s různými režijními týmy v kontextu Národního a Státního divadla a byla součástí řady projektů nezávislé scény. Profesně se podílela na inscenacích pro malá i velká jeviště nebo pro site specific divadelní projekty hrané venku. Hoefer bude hovořit o svých praktických zkušenostech v německých divadlech v letech 2009 až 2021 a na základě úspěšných příkladů s vámi přemýšlet o odpovědích.
 
▫ 20.00 ▫ 
Možná, že to, co je cizí, jsou naše uši a jazyky. A ne řeči různých národů. Čínská dramaturgyně Jingyun Li svou tvorbou nabourává zavedené dramatické postupy. V přednášce Jazyk jako umělecká výzva – vícejazykové divadlo bez překladu představí jazyk jako uměleckou formu dramaturgického oblouku.

V představení s nápisem „language no problem“ v Lisabonu vstoupil herec na jeviště a začal mluvit jazykem, kterému většina diváků v sále nerozuměla. A ukázalo se, že celé představení bylo v čínštině a bez titulků. Toto bylo představení „c’est du chinois“ od Edit Kaldor, které mě před 5 lety inspirovalo k tomu, abych začala zkoumat „cizí“ jazyk jako uměleckou metodu tvorby představení. Li představí v novém světle pojmy jako národní jazyk, jazyková standardizace a vícejazyčné divadlo a performance.

Jingyun Li (CN/DE) je čínská producentka, režisérka a dramaturgyně. Od roku 2019 žije a pracuje v Berlíně.
Powered by NEONSTUDIO