Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Matej Fabian - THE WHOLE WORLD CAN BE PLASTICIZED

Matej Fabian studoval v letech 2005-2011 na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě na Katedře malby a jiných médií u profesora I. Csudaie. V r. 2014 dokončil doktorandské studium v Kabinetu kresby doc. S. Bubána na VŠVU. Věnuje se zejména malbě, soše, objektu a kresbě. Je čtyřnásobným finalistou Ceny Nadace VÚB - Malba roku, v r. 2014 získal 2. místo v této soutěži. Aktivně vystavuje na Slovensku a v zahraničí. Žije a pracuje v Bratislavě.

17/01 - 28/02/2019
Matej Fabian - THE WHOLE WORLD CAN BE PLASTICIZED

„Navzdory jménům připomínajícím řecké pastýře (Polystyren, Fenoplast, Polyvinyl, Polyetylen) je umělá hmota... substancí bytostně alchymistickou“ Roland Barthes: Umělá hmota, In Mytologie, Paříž, 1957

Když v roce 1957 psal francouzský filozof Roland Barthes krátkou úvahu o plastech, mluvil o magickém aktu přeměny hmoty, s nekonečnými možnostmi její transformace. Podobný moment ve smyslu trvalé materiálové mutace zkoumá v současnosti ve své tvorbě vizuální umělec Matej Fabian (1979). I přes původnímu malířskému školení - v ostatních letech opakovaně testuje hranice jiných médií, přičemž se nebrání ani přesahem směrem k 3D objektům. Právě při jejich tvorbě předvádí pozoruhodné zaujetí netradičními materiály a dokumentuje jejich možnosti i originální využití pro uměleckou praxi 21. století.

Pro téměř dokonalý white cube prostor brněnské galerie Industra Art připravil Fabian instalaci objektů s jasnou trash estetikou, která definuje spíše DYI kvalita než promyšlený sochařský záměr. Fabian je malíř, a to je patrné na první pohled. Nedokonalost povrchů zda provedení není v jeho případě uměleckým selháním - nejde o tvorbu objektů jako takových, a ani o mimetické napodobování. Zajímá ho dříve zkoumání prostředí, které vzniká na pomezí sochy a malby. Právě tento hybridní meziprostor, který sám o sobě není ani čistou sochou a ani malbou je jeho originálním příspěvkem k dnes tak často proklamované interdisciplinarity.

Fabiánova grotta vznikla recyklací zbytkového polystyrenu z jiného autorského projektu. Není to jen artistní prostor pro vystavení konkrétních osobních "idolů jeskyně". Umělec vytváří monumentální malované stalagmity a stalagtity jako základní kulisu prostředí z polystyrenu - umělohmotného materiálu, kterým dnes nejčastěji zateplujeme naše obydlí. Levný průmyslový plast Fabian malířský, téměř street-artově pojednává, pracuje s jeho strukturálními kvalitami a příliš nezastírá ani jeho původní syrovost. Tvaruje ho nejen "sochařsky" - sekáním, ale využívá i moment náhody, použitím ředidel, které polystyren deformují.

Prostřednictvím této konstrukce jeskyně přináší Fabian i mnohem obecnější moment - aktivuje dokonce kolektivní kulturní paměť, odkazuje na pravěké obydlí, jejich vnitřní prostor, a to, co v něm vznikalo resp. se do nich odkládalo. V jeskyních nacházíme vedle kostech uhynulých zvířat, i nejstarší malby a umělecké artefakty, ale i předměty a nástroje denní potřeby - tedy celkem "triviální" pozůstatky života našich předků. Tento prvek je u Fabiana obsažen v objektech tvořících "obsah" samotné Grotte, které jakoby kopírovaly standardní archeologické nálezy v aktuálním kontextu, ale i odkazy na řeckou mytologii (Minotaurus) či archeologii (Venuše) ....

Fabian přiznává, že ho zajímá neustálá mutace jako forma vývoje ( "singular původu, plural výsledku" R. B.). Ta umožňuje vytváření nových konstelací, situací, celků a jejich neustálý upgrade přes vzniklé konfigurace, bez lineární hierarchie - ne

o na způsob "cesta tam a zase zpátky" ... I když prezentuje jeskyni archetypální, soustřeďuje jako hlavní na vrstvení kulturních řeckým významem a odkazů. Naráží na tak nejen na naše podvědomí, ale pracuje také s "muzealizovanou" zkušeností, čímž oba přístupy vzájemně přemosťuje. Prostřednictvím materiality však upozorňuje i na téměř netušenou zranitelnost 21. století. Využitím běžného průmyslového plastu, který je překvapivě citlivý na náraz - křehne a rychle stárne i vlivem času - připomíná, že "the whole world can be plasticized" (R.B.) ....

 

Matej Fabian (1979) je slovenský vizuální umělec. Věnuje se malbě, kresbě, grafice, tvorbě objektu a performance. Studium malby absolvoval na VŠVU v Bratislavě.
www.matejfabian.com

 

Nina Gažovičová

 

Powered by NEONSTUDIO