Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / OPEN CALL : Industra STAGE 2024

Kulturní hub Industra nabízí devátým rokem brněnské veřejnosti pestrou paletu kulturního a uměleckého vyžití, připravuje průběžně a pravidelně program složený z mnoha žánrů a uměleckých těles. Jednou ze stěžejních linek celkové dramaturgie Industry je divadelní umění, název této linky je dlouhodobě INDUSTRA STAGE. Posláním divadelní nabídky Industry je předkládat projekty přesahující v Brně běžně dostupné divadelní formy, žánry či směry. INDUSTRA STAGE tedy hledá často za brněnskými hranicemi projekty z celé republiky, které zve k hostování do Brna. Díky tomu měla brněnská veřejnost možnost vidět desítky exkluzivních a originálních divadelních počinů z oblastí, které se jinak v Brně objevují velmi sporadicky: současný tanec, objektové divadlo, audio walky, fyzické divadlo, queer show, loutkové divadlo a tak dále. Na české mapě divadelních domů, které fungují „stagionově“, tedy jako prostor pro uvádění pohostinských projektů, má Industra své pevné a respektované místo, pro mnoho pražských či republikových subjektů je oním kontaktem a partnerem v Brně právě Industra skrze svůj program INDUSTRA STAGE.
 
INDUSTRA je finančně podporována Ministerstvem kultury ČR a Statutárním městem Brnem.
 
 
For the ninth year, the cultural hub Industra has been offering the Brno public a varied palette of cultural and artistic experiences, and is continuously and regularly preparing a program made up of many genres and artistic bodies. One of the core lines of Industra's overall dramaturgy is theater art, the name of this line has long been INDUSTRA STAGE. The mission of the theater offer of Industra is to present projects that go beyond the theater forms, genres or directions commonly available in Brno. Therefore, INDUSTRA STAGE is often looking for projects from beyond Brno's borders, which it invites to host in Brno. Thanks to this, the Brno public had the opportunity to see dozens of exclusive and original theater acts from areas that otherwise appear very sporadically in Brno: contemporary dance, object theater, audio walks, physical theater, queer shows, puppet theater and etc. Industra has a solid and respected place on the Czech map of theater houses that function "stagen", i.e. as a space for the presentation of hospitality projects, and for many subjects from Prague or the Republic, Industra is the contact and partner in Brno through its INDUSTRA STAGE program.
 
INDUSTRA is supported by Ministry of culture of Czech Republic and of Statutary city of Brno.
08/06 - 31/08/2023
OPEN CALL : Industra STAGE 2024

Pro kalendářní rok 2024 nabízíme rezidnční program profesionálním umělcům a umělkyním stejně jako profesionálním kolektivům a tělesům. 

Můžeme poskytnout:

- možnost dva týdny pracovat v prostorách Industry (10 dní na zkušebně, 4 dny na jevišti),

- technologické zázemí Industry (světlo, zvuk, projektory) + technika na 4 dny pro jeviště

- propagaci vašeho díla jak ve fázi příprav, tak ve fázi hotového díla

- jeden rok reprízování vašeho díla na programu Industry

 

Co potřebujeme od vás:

- podrobnou koncepci vašeho budoucího díla popsanou na 2 stranách A4

- personální zajištění vašeho díla + životopisy všech tvůrců

- rámcový časový harmonogram vaší práce v Industře

 

Vše prosíme odeslat nejpozději 30. srpna 2023 na mailovou adresu "stage@industra.space". Zde také rádi odpovíme vaše dotazy. Těšíme se na setkání.

 

ENGLISH

For the year 2024, we offer a residency program for professional artists as well as professional collectives and ensembles.

We can provide:

- the possibility to work in Industra for two weeks (10 days in the rehearsal room, 4 days on the stage),

- technological background of Industra (light, sound, projectors etc.) for 4 days on the stage

- promotion of your work in the preparation phase and in the phase of finishing work as well

 

We need from you:

- a detailed concept of your future work described on 2 pages A4

- biographies of all creators

- general timetable of your work in Industra

 

Please, send all documents till the 30th of August 2023 on adress "stage@industra.space". Under this email we also answer your questions. Looking forward to meet you.

Powered by NEONSTUDIO