Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / OPEN CALL 2019

INDUSTRA ART announces the open-call for submissions of exhibition projects in the exhibition program for 2019 in the INDUSTRA ART Gallery.

INDUSTRA ART is an open communication space for contemporary visual arts. Within a wide range of activities taking place in the whole of the INDUSTRA culture center, the Gallery program acts as an important link that connects various interest groups and social themes. The basic principle and the mission of exhibition concept is openness and flexibility to respond to current stimuli within contemporary visual arts. Our goal is to support exhibition projects and provide a place for their creation and to ensure good conditions for their implementation.

The open-call is primarily intended for the emerging generation of artists from the Czech republic, Europe and World, as well as artistic groups and curators. We prefer projects that can accommodate the entire exhibition space (please kindly refer to photos from prior exhibitions). The space is large enough to also accommodate group exhibitions well.

As part of the 2019 exhibition program, we plan to select a total of 9 exhibition projects.

To apply, it is required to send us the following:
- Filled-in form (available at industra.space)
- Current artist / curator CV
- Portfolio

Binding applications consisting of the above must be sent electronically in PDF format  art@industra.space by 31st July 2018 at the latest.

Exhibition projects will be selected by an artistic council composed of experts and representatives of INDUSTRA:
Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Alexandr Jančík, Jakub Hvězda


Gallery can provide:
- Financial grant for the realization of the exhibition in the amount of CZK 10.000
- On-site production and installation support
- PR (printed invitations, social networks, media)
- Professional photographs of the exhibition

The results of the selection process will be published on Industra’s Facebook page on the industra.space website no later than by the end of September 2018.

Deadline 31st July 2018.

We are looking forward for your submissions!

13/06 - 31/07/2018
OPEN CALL 2019

[ FOR ENGLISH READ ON ]

INDUSTRA ART vyhlašuje výběrové řízení k přihlašování výstavních projektů do výstavního programu na rok 2019 v Galerii INDUSTRA ART.

INDUSTRA ART je otevřený komunikační prostor pro současné výtvarné umění. V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru INDUSTRY program galerie tvoří jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty v rámci současného vizuálního umění. Naší snahou je podporovat výstavní projekty, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci.

Výzva je určená především začínající a nastupující generaci umělců, českým i zahraničním výtvarníkům, uměleckým skupinám a kurátorům/kurátorkám. Upřednostníme výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti prostoru doporučujeme i skupinové výstavy.

V rámci výstavního programu 2019 plánujeme uspořádat celkem 9 výstav. Součástí žádosti je:

- vyplněný formulář
- aktuální CV umělce/kurátora
- portfolio

Závazné přihlášky, které budou obsahovat zmíněné údaje, zasílejte elektronicky ve formátu pdf na e-mailovou adresu art@vaizard.org nejpozději do 31. 7. 2018.

Výstavní projekty vybere umělecká rada složená z odborníků a zástupců INDUSTRY:
Ondřej Chrobák, Jana Písaříková, Alexandr Jančík, Jakub Hvězda

Galerie může poskytnout:


- finanční krytí na realizaci výstavy ve výši 10 000,- Kč
- zázemí pro instalaci
- PR servis (tištěné pozvánky, sociální sítě, média)
- fotodokumentaci výstavy


Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na FB stránkách a na webu industra.space nejpozději do konce září 2018.


Uzávěrka 31. 7. 2018, Těšíme se na spolupráci!

Powered by NEONSTUDIO