Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Open Call galerie INDUSTRA ART 2024EN/

𝙸𝙽𝙳𝚄𝚂𝚃𝚁𝙰 𝙰𝚁𝚃 𝚊𝚗𝚗𝚘𝚞𝚗𝚌𝚎𝚜 𝚊𝚗 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚌𝚊𝚕𝚕 𝚏𝚘𝚛 𝚎𝚡𝚑𝚒𝚋𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚓𝚎𝚌𝚝𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟺!

The gallery supports interesting original projects by art school students, graduates and established artists, whose exhibition projects can cover the entire space of the industrial gallery, located in the former compressor factory.

We especially appreciate site-specific projects that bring new curatorial solutions and that develop current themes in the field of contemporary art.

The call is addressed to the emerging generation of Czech and foreign artists,
art groups and curators.

The application includes a completed "𝙰𝚙𝚙𝚕𝚒𝚌𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚏𝚘𝚛𝚖 𝟸𝟶𝟸𝟺" with a list of attachments downloadable here: download

Binding applications containing all attachments should be sent 𝚎𝚕𝚎𝚌𝚝𝚛𝚘𝚗𝚒𝚌𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚒𝚗 𝙿𝙳𝙵 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝, subject 𝙾𝙿𝙴𝙽 𝙲𝙰𝙻𝙻, to the email address anna@industra.space
no later than 𝟸𝟶.𝟽. 𝟸𝟶𝟸𝟹!

INDUSTRA ART Gallery will provide selected exhibition projects with:

* gallery facilities
* promotion and production of the exhibition
* artistic fee within the framework of the awarded grants
* transport of works of art
* travel and accommodation

We will contact the selected applicants by e-mail after the call is closed.

The results of the open call will be published on the FB profile of INDUSTRA ART, INDUSTRA and on the website industra.space by mid-August at the latest.

We look forward to working with you!

INDUSTRA ART
Lazaretní 925/9
Brno-Židenice
615 00
Czech Republic

@industrabrno
FB INDUSTRA ART
FB INDUSTRA

22/06 - 20/07/2023
Open Call galerie INDUSTRA ART 2024

CZ/

𝙸𝙽𝙳𝚄𝚂𝚃𝚁𝙰 𝙰𝚁𝚃 𝚟𝚢𝚑𝚕𝚊𝚜̌𝚞𝚓𝚎 𝚘𝚝𝚎𝚟𝚛̌𝚎𝚗𝚘𝚞 𝚟𝚢́𝚣𝚟𝚞 𝚗𝚊 𝚟𝚢́𝚜𝚝𝚊𝚟𝚗𝚒́ 𝚙𝚛𝚘𝚓𝚎𝚔𝚝𝚢 𝚙𝚛𝚘 𝚛𝚘𝚔 𝟸𝟶𝟸𝟺!

Galerie podporuje zajímavé autorské projekty studentů uměleckých škol, absolventů i etablovaných umělců, jejichž výstavní projekty dokáží obsáhnout celý prostor industriální galerie, která se nachází v prostorách bývalé brněnské továrny na kompresory. Oceňujeme zejména site-specific projekty, které přináší nová kurátorská řešení a které rozvíjí aktuální témata na poli současného umění.

Výzva je určena především začínající a nastupující generaci českých a zahraničních umělců, uměleckým skupinám a kurátorům.

Součástí žádosti je vyplněný "𝚏𝚘𝚛𝚖𝚞𝚕𝚊́𝚛̌ 𝚣̌𝚊́𝚍𝚘𝚜𝚝𝚒 𝟸𝟶𝟸𝟺" s uvedeným seznamem příloh ke stažení zde: stáhnout

Závazné přihlášky, které budou obsahovat všechny přílohy zasílejte 𝚎𝚕𝚎𝚔𝚝𝚛𝚘𝚗𝚒𝚌𝚔𝚢 𝚟𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊́𝚝𝚞 𝚙𝚍𝚏, předmět 𝙾𝙿𝙴𝙽 𝙲𝙰𝙻𝙻, na emailovou adresu anna@industra.space nejpozději do 𝟸𝟶.𝟽. 𝟸𝟶𝟸𝟹!

Galerie INDUSTRA ART poskytne vybraným výstavním projektům:

* zázemí galerie
* propagaci a produkci výstavy
* umělecký honorář v rámci udělených grantů
* transport uměleckých děl
* cestovné a ubytování po dobu realizace

Vybraným uchazečům se po ukončení výzvy ozveme prostřednictvím e-mailové komunikace.

Výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na FB profilu INDUSTRA ART, INDUSTRA a na webu industra.space nejpozději do poloviny srpna.

Těšíme se na spolupráci!

INDUSTRA ART
Lazaretní 925/9
Brno-Židenice
615 00
Česká Republika

@industrabrno
FB INDUSTRA ART
FB INDUSTRA

Powered by NEONSTUDIO