Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Open Call INDUSTRA ART 2022

EN/

𝙰𝚗𝚗𝚘𝚞𝚗𝚌𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚗 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚌𝚊𝚕𝚕 𝚏𝚘𝚛 𝚎𝚡𝚑𝚒𝚋𝚒𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚓𝚎𝚌𝚝𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝟸𝟶𝟸𝟸!

INDUSTRA ART Gallery strives to respond to the current impulses of contemporary visual art. We support interesting original projects by art school students, graduates and established artists, providing them with suitable spaces for the realization and proper promotion of their work. We create an environment for mutual sharing, meeting and discussion across society.

The call is primarily addressed to the new and emerging generation of Czech and foreign artists, art groups and curators. We expect high quality exhibition projects that can best accommodate the entire exhibition space, which is constantly evolving.

The application includes a completed, downloadable: "Application Form" with a list of attachments!

Please send the binding application form containing all the mentioned information to 𝚎𝚕𝚎𝚌𝚝𝚛𝚘𝚗𝚒𝚌𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚒𝚗 𝚙𝚍𝚏 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊𝚝, subject 𝙾𝙿𝙴𝙽𝙲𝙰𝙻𝙻, to the email address: anna@industra.space no later than 5.8. 2021!

INDUSTRA ART Gallery will provide the selected exhibition projects with: gallery facilities, promotion and production of the exhibition and financial support for the realization of the exhibition within the framework of the awarded grants.

Due to the large number of applications, we do not send the results of the Open Call by e-mail. The results of the Open Call will be published on Industra Art's FB profile, Industra and on the industra.space website by the end of September at the latest!

We look forward to working with you!

16/07 - 05/08/2021
Open Call INDUSTRA ART 2022

 

 

 

 

 

CZ/

𝚅𝚢𝚑𝚕𝚊𝚜̌𝚞𝚓𝚎𝚖𝚎 𝚘𝚝𝚎𝚟𝚛̌𝚎𝚗𝚘𝚞 𝚟𝚢́𝚣𝚟𝚞 𝚗𝚊 𝚟𝚢́𝚜𝚝𝚊𝚟𝚗𝚒́ 𝚙𝚛𝚘𝚓𝚎𝚔𝚝𝚢 𝚙𝚛𝚘 𝚛𝚘𝚔 𝟸𝟶𝟸𝟸!

Galerie INDUSTRA ART se snaží reagovat na aktuální podněty současného vizuálního umění. Podporujeme zajímavé autorské projekty studentů uměleckých škol, absolventů i etablovaných umělců, kterým poskytujeme vhodné prostory pro realizaci a patřičnou propagaci jejich tvorby. Vytváříme prostředí pro vzájemné sdílení, setkávání a diskuzi napříč celou společností.

Výzva je určena především začínající a nastupující generaci českých a zahraničních umělců, uměleckým skupinám a kurátorům. Očekáváme kvalitní výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout nejlépe celý výstavní prostor, který se neustále vyvíjí.

Součástí žádosti je vyplněný, stažitelný: "Formulář žádosti" s uvedeným seznamem příloh! 

📄Závazné přihlášky, které budou obsahovat všechny zmíněné údaje zasílejte 𝚎𝚕𝚎𝚔𝚝𝚛𝚘𝚗𝚒𝚌𝚔𝚢 𝚟𝚎 𝚏𝚘𝚛𝚖𝚊́𝚝𝚞 𝚙𝚍𝚏, předmět 𝙾𝙿𝙴𝙽 𝙲𝙰𝙻𝙻, na emailovou adresu: anna@industra.space nejpozději do 5.8. 2021!

Galerie INDUSTRA ART poskytne vybraným výstavním projektům: zázemí galerie, propagaci a produkci výstavy a finanční krytí na realizaci výstavy v rámci udělených grantů.

Z důvodu velkého množství zasílaných žádostí, nezasíláme výsledky Open Callu e-mailem. Výsledky otevřené výzvy budou zveřejněny na FB profilu Industra Art, Industra a na webu industra.space nejpozději do konce září!

Těšíme se na spolupráci!

 

 

Powered by NEONSTUDIO