PROGRAM / Reflection on the European Parliament elections results

29/05/2019
18.00 - 21.00
Reflection on the European Parliament elections results
Registrace

PŘEDNÁŠKA / DISKUZE

5. ročník mezinárodní konference Prague European Summit

CZECH
Téma: Reflexe výsledků voleb do Evropského parlamentu: diskuse o budoucích scénářích a vývoji

Letošní volby do Evropského parlamentu bývají označovány za nejdůležitější v celé historii Evropské unie. Výsledky evropských voleb předkládají celou řadu otázek, které se týkají nejen nadcházejících pěti let Evropské parlamentu jako takového, ale také budoucnosti Evropské unie. Euroskeptické, nacionalistické a populistické síly byly v posledních letech v Evropě na vzestupu, což vybízí k zamyšlení, zda tyto síly budou v novém parlamentu daleko vlivnější či zda současné uspořádání přetrvá.

Účast potvrdili: Lucia Mokrá
Debata bude vedená v angličtině.

 

////


ENGLISH
Topic: Assessment and reflection on the EP elections results: a debate on future scenarios and ways forward

This year’s EP elections have been dubbed by many as the most important EPelections in the EU's history. They present numerous questions pertaining not only to thecoming five years of the European Parliament, but for the future of the European Union as awhole. Eurosceptic, nationalist and populist forces have been on the rise in the past yearsacross Europe–will they be more influential in the new parliament or will the establishedinternational order hold?

Confirmed speakers: Lucia Mokrá
The debate will be held in English