Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Soft Diagrams

 


EN/
The exhibition brings on display art works by seven Swiss-based contemporary artists whose site-specific installations involve textile materials in a variety of forms to poetically reflect the double significance of the textile industry as cultural heritage, a powerful economic force with substantial environmental impact.

The textile industry is the fabric of a long-term history of transformations of labor and technology, to the current restructuring and technological changes of postindustrial development that has brought new values of culture, nature and ecological demands for a circular economy. From the textile industry to fashion, the notion of labor has evolved from concentrated industrial production to the dispersed factory that has taken hold of everyday life, all the way to labor under the conditions of digitalization, AI, the climate crisis, and new hot zones of continuous war. Textile has long been associated with domesticity, intimacy, and femininity.

The exhibition refers to Paul B. Preciado's horizontal worker who embodies the fundamental biopolitical changes of labor under the pandemic and post pandemic, who erases the distance between workspace and home.

Text: Dimitrina Sevova in collaboration with Rocco A. de Filippo
23/11 - 08/02/2024
Soft Diagrams
Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na výstavu:
 

Soft Diagrams
𝖯𝗅𝖺𝗒&𝖶𝗈𝗋𝗄
(𝖱𝖾)𝖯𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾 𝖳𝗎𝗋𝗇(𝗌) 𝗋𝗎𝗇𝗇𝗂𝗇𝗀 𝖺𝖿𝗍𝖾𝗋 𝗂𝗍𝗌 𝗈𝗐𝗇 𝗍𝖺𝗂𝗅
 

Umělci / Artists:
Marc Busse
Elena Corvaglia
Rocco A. de Filippo
Alina Kopytsia
Fabio Melone
Katerina Sedy
Dimitrina Sevova

Kurátoři / Curators:
Dimitrina Sevova & Rocco A. de Filippo

Grafický design / Graphic design:
Pavel Holomek @pa.jinac

Technický tým / Technical team:
Oldřich Havlík, Andrej Stadtrucker, Jiří Štěpánek, Tomáš Zelina

Ředitel galerie / Gallery Director:
Anna König Vlk
 

Vernisáž / Opening: 23/11 2023 18.00
s performancí PLUG IT od ALINA KOPYTSIA,
A LYRIC OF THE MACHINES od KATERINA SEDY
(PERFORMER: ELIŠKA ZAJÍCOVÁ)
 
V pátek 24/11 v 17.00 proběhne společné setkání a debata s umělci včetně reprízy vernisážových performancí. On Friday 24/11 at 5pm there will be a public meeting and discussion with the artists, including a reprise of the opening performances.
 
Trvání výstavy / Duration of the exhibition:
23/11 2023 – 08/02 2024

Otevírací doba galerie INDUSTRA ART /
Opening hours of INDUSTRA ART Gallery:
ST–PÁ (Wed–Fr) 13.00–19.00
SO–NE (Sat–Sun) 10.00–18.00
 
 
 

CZ/
Výstava přináší umělecká díla sedmi současných švýcarských umělců, jejichž site-specific instalace využívají textilní materiály v různých formách a poeticky odrážejí dvojí význam textilního průmyslu jako kulturního dědictví a mocné ekonomické síly s výrazným dopadem na životní prostředí.

Textilní průmysl je tkaninou dlouhodobé historie proměn práce a technologií až po současnou restrukturalizaci a technologické změny postindustriálního rozvoje, který přinesl nové hodnoty kultury, přírody a ekologické požadavky na oběhové hospodářství. Od textilního průmyslu k módě se pojem práce vyvíjel od koncentrované průmyslové výroby přes rozptýlenou továrnu, která ovládla každodenní život, až po práci v podmínkách digitalizace, umělé inteligence, klimatické krize a nových horkých zón nepřetržité války. Textil byl dlouho spojován s domácností, intimitou a ženskostí.

Výstava odkazuje na horizontálního pracovníka Paula B. Preciada, který ztělesňuje zásadní biopolitické změny práce v podmínkách pandemie a postpandemie, který stírá vzdálenost mezi pracovním prostorem a domovem.

Text: Dimitrina Sevova ve spolupráci s Rocco A. de Filippo
 
 
 
_____
Za finanční podpory:
Swiss Arts Council Pro Helvetia.
Statutární město Brno
Ministerstvo Kultury

Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, ArtMap, partneři CPI Property Group.
Powered by NEONSTUDIO