Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / Spawn PointEN/
The moment of metamorphosis. The ephemeral moment of birth. What is inside of the egg?When will it hatch and what will become of it? Replication as something that moves life forward.Something that brings new possibilities to be better adaptation to withstand the new conditions.To be better.
The project consists of two layers. The first layer is physical, in the gallery space, and the second layer, which takes place on top of all this in the digital space of virtual reality.
The project prompts questions: what will be left of us and where are we heading? People reshape nature and create technologies and artificial objects that will be here forever. We no longer create life, but create its destruction. SPAWN POINT project has the ambition to open questions about sustainability and the future of life as we know it. We are creators who do not create life. We create new machines that have their own evolution.
05/04 - 27/04/2023
Spawn Point
S novou sezónou 2023 galerie INDUSTRA ART připravuje další výstavu.
Můžete se tak těšit na:
 
Spawn Point

Umělci / Artists: AUSGANG studio

Vernisáž / Opening:
05/04 2023 18.00
Trvání výstavy / Duration of the exhibition:
05/04 – 27/04 2023
 


CZ/
Okamžik metamorfózy. Prchavý okamžik zrození. Co je uvnitř vejce? Kdy se vylíhne a co se z něj stane? Replikace jako něco, co posouvá život kupředu.Něco, co přináší nové možnosti, jak se lépe přizpůsobit novým podmínkám.Jak být lepší.

Projekt se skládá ze dvou vrstev. První vrstva fyzická, v prostoru galerie a druhá vrstva, která se odehrává nad tím vším v digitálním prostoru virtuální reality.

Projekt podněcuje otázky: Co po nás zůstane a kam směřujeme? Lidé přetvářejí přírodu a vytvářejí technologie a umělé objekty, které tu budou navždy. Už nevytváříme život, ale vytváříme jeho zkázu. Projekt SPAWN POINT má ambici otevřít otázky o udržitelnosti a budoucnosti života, jak ho známe. Jsme tvůrci, kteří nevytvářejí život. Vytváříme nové stroje, které mají svůj vlastní vývoj.


_____
Za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva Kultury.
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, partneři CPI Property Group, PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Powered by NEONSTUDIO