Přidej se k nám!

Roberta Štěpánková - středeční hodina tance


Táto hodina tanca sa venuje imaginácii tela a tomu ako nás informuje v procese tvorby pohybu/tanca. Prostredníctvom skúsenosti z komplexnosti a konkrétnosti anatómie tela budeme pracovať na prehĺbení spontaneity a vlastného zážitku z tvorby tanca. Moja metodológia tvorby tanca a jeho pedagogika vychádzajú z techniky improvizácie a instantnej kompozície. Do hodiny zapájam tiež princípy Skinner releasing technique, ktorá kladie dôraz na ľahkosť, jemnosť tela a uvoľnenie, ktoré telu otvára nové možnosti pohybu/tanca. Účastník bude vedený k znovuobjavovaniu času, priestoru a pohybu zvnútra a zvonka.

viac info: robi.stepankova@gmail.com, +421 776195258