Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / THE BIODEGRADABLE SPACEEN/
The new exhibition season 2023 of INDUSTRA ART gallery is here!
Join us for this year's first exhibition!
 

The Biodegradable Space

In Slavic folklore, people endowed houses with anthropomorphic features: a house-body. The house was believed to be leading its own existence, playing a humanlike role in family life. The boundaries defining the location of abandoned places spread outwards. They are the ghost of the previous space, a murky haze through which one gropes. These are spaces of absence, devoid even of themselves.

These places have been marked by a personal tragedy that took place behind closed house doors. Viewing these spaces, one has the impression that the events that took place there are still being re-enacted through the memory of the place. We study the interdependencies between the history of a given place and how a ruderal habitat is formed in it after the departure of man. Nature is not only an eco-witness to history, but also its bearer and aftermath. Why do people fear certain places and how nature influences them?
23/02 - 23/03/2023
THE BIODEGRADABLE SPACE
Nová výstavní sezóna 2023
galerie INDUSTRA ART je zde!

Společně s námi se tak můžete těšit
na letošní první výstavu:


The Biodegradable Space

Umělci / Artists:
Aleksandra Przybysz & Tomasz Kawecki

Vernisáž / Opening:
23/02 2023 18.00

Trvání výstavy / Duration of the exhibition:
23/02 – 23/03 2023
 
CZ/
Ve slovanském folklóru lidé obdařovali domy antropomorfními rysy: dům-tělo. Věřilo se, že dům vede svou vlastní existenci a hraje v rodinném životě roli podobnou člověku. Hranice vymezující polohu opuštěných míst se rozšiřovaly směrem ven. Jsou přízrakem předchozího prostoru, mlžným oparem, skrze který člověk tápe. Jsou to prostory nepřítomnosti, zbavené i sebe sama.
Tato místa byla poznamenána osobní tragédií, která se odehrála za zavřenými dveřmi domu. Při pohledu na tyto prostory má člověk dojem, že události, které se zde odehrály, se stále znovu odehrávají prostřednictvím paměti místa. Zkoumáme vzájemné vztahy mezi historií daného místa a tím, jak se v něm po odchodu člověka utváří ruderální biotop. Příroda je nejen eko-svědkem historie, ale také jejím nositelem a následkem. Proč se lidé některých míst bojí a jak je příroda ovlivňuje?
 
 
______
Za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva Kultury.
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, partneři CPI Property Group, PROFIL NÁBYTEK, a.s.
 
Powered by NEONSTUDIO