Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / The MournersEN/
The large-scale multimedia installation by Berlin-based artist Jérôme Chazeix is displayed throughout the all gallery. Figures made of textiles and masks, flags and videos form a network of meaning. In troubled times like ours, art objects seem a force that reminds us of the ephemerality of life.

Jérôme Chazeix builds complex installations which create hybrid parallel worlds. He combines and superimposes different mediums in order to reveal sets in which the public dives into total immersion and in which actors, through alternately choreographed or spontaneous performances, take possession of the device.These works of art are meant to be "total" in the sense that performers and audiences both become protagonists of parallel worlds finding a match in the objects around them. The public gets carried away, enveloped, in search of meaning, halfway between new age desire and social reality.

Jérôme Chazeix creates multimedia installations that he describes as "total objects". His works are theatrical installations, stages for the public. His work is presented internationally, for example in the Lagos Biennale 2 (2019) and the Bienniale Yango in Kinshasa (2022). His last solo exhibitions were in Neu Deli Leipzig, Fabrikraum Vienna, Label201 Rome (IT), and Galerie Herold, Bremen.
12/10 - 09/11/2023
The Mourners
Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na výstavu:

The Mourners

Umělec / Artist: Jérôme Chazeix
Vernisáž / Opening: 12/10 2023 18.00
Trvání výstavy / Duration of the exhibition:
12/10 2023 – 09/11 2023

Otevírací doba galerie INDUSTRA ART /
Opening hours of INDUSTRA ART Gallery:
ST–PÁ (Wed–Fr) 13.00–19.00
SO–NE (Sat–Sun) 10.00–18.00

CZ/
Rozsáhlá multimediální instalace berlínského umělce Jérôma Chazeixe se rozprostírá skrze celý galerijní prostor. Figury vyrobené z textilu a masek, vlajky
a videa tvoří významovou síť. V naší neklidné době,
se umělecké objekty zdají být silou, která nám připomíná pomíjivost života.

Jérôme Chazeix vytváří komplexní instalace, které vytvářejí hybridní paralelní světy. Kombinuje a překrývá různá média, aby vytvořil scény, v nichž se publikum ponoří do totálního pohroužení v nichž se aktéři prostřednictvím střídavě choreografických nebo spontánních performancí zmocňují zařízení.
Tato umělecká díla mají být "totální" v tom smyslu,
že jak performeři, tak diváci se stávají protagonisty paralelních světů, kteří nacházejí shodu v objektech kolem sebe. Publikum se nechává unášet, obklopovat, hledá smysl, je na půli cesty mezi touhou nové doby
a sociální realitou.

Jérôme Chazeix vytváří multimediální instalace, které označuje jako "totální objekty". Jeho díla jsou divadelními instalacemi, scénami pro veřejnost. Jeho díla jsou prezentována na mezinárodní úrovni, například na Bienále Lagos 2 (2019) a Bienále Yango v Kinshase (2022). Jeho poslední samostatné výstavy se konaly
v Neu Deli Leipzig, Fabrikraum Vídeň, Label201 Řím (IT) a Galerie Herold, Brémy.
_____
Za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva Kultury.
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, partneři CPI Property Group, PROFIL NÁBYTEK, a.s.
Powered by NEONSTUDIO