Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / !PŘESUNUTO! Tomáš Moravanský / Lenka Zadražilová

EN/
Industra ART cordially invites you to an exhibitions:
STILL ROOM / Tomáš Moravanský
What is looking for? / Lenka Zadražilová

DURATION - 20/03 – 19/04 2020

HOW TO GET TO US?
e.g. by bus 67 from Main train station or bus 64 from Stará osada


* STILL ROOM / Tomáš Moravanský
curator: INSTITUT INSTITUT

STILL ROOM is a continuation of a set of interconnected gallery projects, object installations, interventions in public space, scenic performances and short films under the umbrella title STILL LIVE, in which Moravanský is currently researching and working on topics of everyday life, movement psychology, intellectual property, virtuality and culture. individualism in relation to phenomenology.

* What is looking for? / Lenka Zadražilová
curator: Břetislav Malý

Installations containing paintings and photographs solve family issues. The work is based on my relationship with the family and certain impossibilities that arise in relations with the family. Paintings and photographs are intended to show the author\\\'s search for form, feelings, basis and perspective. It also offers the possibility of searching for what is hidden in paintings, brush strokes, or what is hidden behind the painting.
The exhibition is supposed to present feelings of alienation, feelings of impotence and various kinds of discussion. For example, a discussion between the author and the viewer with
a work or a discussion between photographs and painting.

20/03 - 19/04/2020
!PŘESUNUTO! Tomáš Moravanský / Lenka Zadražilová

CZ/
Industra ART Vás srdečně zve na výstavy:
STILL ROOM / Tomáš Moravanský
Co se hledá? / Lenka Zadražilová

Trvání – PŘESUNUTA NA NEURČITO

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady.* STILL ROOM / Tomáš Moravanský
kurátor: INSTITUT INSTITUT

STILL ROOM je pokračováním k souboru propojených galerijních projektů, objektových instalací, intervencí do veřejného prostoru, scénických představení a krátkých filmů pod zastřešujícím názvem STILL LIVE, ve kterém Moravanský v současnosti zkoumá a pracuje s tématy každodennosti, psychologie pohybu, intelektuálního vlastnictví, virtualitou a kulturou individualismu ve vztahu k fenomenologii.

* Co se hledá? / Lenka Zadražilová
kurátor: Břetislav Malý

Instalace obsahující obrazy a fotografie řeší problematiku rodiny. Práce vychází z mého vztahu k rodině a z určitých nemožností, které ve vztazích s rodinou vznikají. Malby a fotografie mají ukazovat autorské hledání formy, pocitů, východiska a nadhledu. Stejně tak nabízí možnost hledání toho, co se skrývá na obrazech, v tazích štětce, či toho co je skryto za obrazem. Výstava má předestřít pocity odcizení, pocity nemohoucnosti a různé druhy diskuze. Například diskuze autora a diváka s dílem nebo diskuze mezi fotografiemi a malbou.


Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Mediálním partnerům ArtMap, UMA Audioguide, Jlbjlt
Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva Kultury.

https://www.facebook.com/events/2635893399978767/

Powered by NEONSTUDIO