Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / VERNISÁŽ VÝSTAVY Jan Poupě / Úběžníky, ke kterým chceme směřovat


EN/
Industra ART cordially invites you to an exhibition - Jan Poupě / The vanishing points to which we want to go are getting twisted and stale.

Opening - WEDNESDAY 10 July 2019 at 19:00

The future is illusion. The promises of a technological and fully automated paradise on earth fill our imagination. Silicon Valley-Tech-entepreneurs implement models of self-sustaining utopias on Mars for billionaires and accelerationism demands full automation, liberation from work and endless holidays for all mankind. But carefully drawn plans for infrastructures and new technologies may not be implemented, and what we have left is their sketches that will gradually become obsolete in the pursuit of future illusions. The vanishing points to which we want to go are getting twisted and stale."

Curator / Jozef Mrva ml.

10/07/2019 - 19.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY Jan Poupě / Úběžníky, ke kterým chceme směřovat


CZ/
Industra ART Vás srdečně zve na výstavu - Jan Poupě / Úběžníky, ke kterým chceme směřovat, se kroutí a okorávají.

Vernisáž proběhne ve STŘEDU 10/7 2019 v 19.00

KUDY K NÁM? např. autobus 67 z Hl. nádraží na zastávku Škrobárenská, nebo 64 ze Staré osady

----------
"Budoucnost je iluzí. Přísliby technologizované a plně automatizovaného ráje na zemi znovu zaplňují naši imaginaci. Tech-entepreneuři ze Silicon Valley realizují modely soběstačných utopií na Marsu pro miliardáře a akceleracionismus požaduje plnou automatizaci, osvobození od
práce a nekonečné prázdniny pro celé lidstvo. Avšak pečlivě narýsované plány infrastruktur a nových technologií nemusí být implementovány a to, co nám zbývá jsou jejich náčrty, které postupně zastarají v honbě za dalšími iluzemi budoucnosti. Úběžníky, ke kterým chceme směřovat, se kroutí a okorávají."

Kurátor / Jozef Mrva ml.
----------

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE
Industra Lab
Industra Cut&Sew
Industra Coffee

Powered by NEONSTUDIO