Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / VÝSTAVA: Modré světlo září i v INDUSTŘE

 

EN/
The exhibition project thematizes the phenomenon of ever-expanding social networks, which traces such a fundamental transformation of the relationship to oneself and others. It also observes the semantic transformations reflected in commonly used words, which take on new meanings in the virtual world of the Internet. The installation thus creates a kind of superstructure of social networking, where a new form of social networking is created, which returns back to our physical world. The unifying element of the exhibition is the blue light, which manifests the main theme of social networks and the Internet in general. The colour blue refers not only to the logo of one of the main social networks, Facebook, but also to the blue light that the screens themselves emit.

21/07 - 17/08/2022
VÝSTAVA: Modré světlo září i v INDUSTŘE
Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na výstavu umělkyně Ka3Ka3:

Modré světlo září i v INDUSTŘE
 

Vernisáž / Opening: 21/07 v 18.00



CZ/
Ve výstavním projektu je tematizován fenomén stále se rozšiřujících sociálních sítí, který sleduje tak zásadní proměnu vztahu k sobě samým i ostatním. Všímá si také sémantické proměny promítající se do běžně používaných slov, které ve virtuálním světě internetu nabývají slova nového významu. Instalace tak vytváří jakousi nadstavbou sociálních sítí, kdy vzniká nová forma sociálních sítích, která se navrací zpět do našeho fyzického světa. Sjednocujícím prvkem výstavy je modré světlo, které v sobě manifestuje hlavní téma sociálních sítí a internetu obecně. Modrá barva odkazuje nejen na logo jedné z hlavních sociálních sítí - Facebooku, ale také na modré světlo, které vyzařují samy obrazovky.
 
_____

Za finanční podpory statutárního města Brna, Ministerstva Kultury.
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, partneři CPI Property Group, PROFIL NÁBYTEK, a.s.



 
Powered by NEONSTUDIO