Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

PROGRAM / VÝSTAVA: ŽENY

 
 
 
 

EN/
The exhibition project WOMEN is primarily concerned with describing the individual personalities and artistic expressions of the artists, which gain strength precisely in the moment of mutual feminine discussion, cooperation and confrontation of their artifacts directly in the exhibition.

The exhibition concept will feature artists of two generations. The younger ones are represented by Anna Wyrwová (*1997) and Jana Svobodová (*1995), the older ones by Tereza Štětinová (*1987) and Lenka Chánová (*1985). The artistic expressions of the individual artists differ fundamentally in terms of media and approaches, but they share with each other and the 3Curators a common poetic expression, a present feminine spirit, a sense of purpose, diligence, attention to detail and, above all, an awareness of strength in female collaboration.
29/09 - 26/10/2021
VÝSTAVA: ŽENY
Galerie INDUSTRA ART Vás srdečně zve na výstavu: 

ŽENY

Vernisáž / Opening: 29.9. 2021 v 18:00

Vystavující umělci / Artists:
Jana Svobodová
Tereza Štětinová
Lenka Chánová
Anna Wyrwová

Kurátoři / Curators:
3Kurátorky
Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková, Diana Kněžínková

 
CZ/
Výstavnímu projektu ŽENY jde zejména o deskripci individuálních osobností i výtvarných projevů autorek, které získávají na síle právě v momentu vzájemné feminní diskuze, spolupráce i konfrontace jejich artefaktů přímo ve výstavě.

V rámci výstavního konceptu se představí autorky dvou generací. Mladší zastupují Anna Wyrwová (*1997) a Jana Svobodová (*1995), starší prezentují Tereza Štětinová (*1987) a Lenka Chánová (*1985). Umělecké výrazy jednotlivých autorek se zásadně liší výtvarnými médii i přístupy, ale mají navzájem i se 3Kurátorkami společný poetický projev, přítomného ženského ducha, cílevědomost, píli, cit pro detail a zejména uvědomělost síly v ženské kooperaci.

 

__________

Za finanční podpory statutárního města Brna a Ministerstva Kultury.
Činnost galerie INDUSTRA ART podpořil Nadační fond Avast, partneři CPI Property Group, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Powered by NEONSTUDIO