Přidej se k nám!

Industra Art je otevřený komunikační prostor pro současné výtvarné umění. V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru Industry, tak program galerie tvoří jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty v rámci současného vizuálního umění. Naší snahou je podporovat výstavní projekty, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci.

Možnosti galerie doplňují ateliéry. Jejichž posláním je zajišťovat prostor pro čerstvé absolventy uměleckých škol a rezidenční umělce. Našim posláním je motivovat výtvarníky k aktivnějšímu přístupu k směřování vlastní umělecké činnosti a sebeprezentaci. V rámci programu Industry budou pořádány Open Studios a akce spojené s prohlídkami, přednáškami a prezentacemi.

Vstup do galerie je volný! Oceníme však, pokud naši další činnost podpoříte uhrazením dobrovolného odchodného, nebo zakoupením katalogu k výstavě. Těšíme se na Vás!

Jakub Hvězda
Produkce výstavního programu
jakub.hvezda@vaizard.org
+420 732 648 301

FB

Otevírací doba

St–So 13–19
Ne 10–19
Jak se k nám dostanete?

OPEN CALL 2018

Industra Art vyhlašuje výběrové řízení k přihlašování výstavních projektů do výstavního programu na rok 2018 v Galerii Industra Art.

Industra Art je otevřený komunikační prostor pro současné výtvarné umění. V rámci širokého záběru aktivit probíhajících v prostoru Industry, tak program galerie tvoří jednu z dalších spojnic, která propojuje rozličné zájmové skupiny a společenská témata. Základním principem a posláním dramaturgického plánu je otevřenost a pružnost, díky které je možné reagovat na aktuální podněty v rámci současného vizuálního umění. Naší snahou je podporovat výstavní projekty, poskytnout místo pro jejich zázemí a zajistit podmínky k realizaci.

Výzva je určená především začínající a nastupující generaci umělců, českým i zahraničním výtvarníkům, uměleckým skupinám a kurátorům/kurátorkám. Upřednostníme výstavní projekty, které svou koncepcí dokáží pojmout celý výstavní prostor. Vzhledem k velikosti prostoru doporučujeme i skupinové výstavy.

V rámci výstavního programu 2018 plánujeme uspořádat celkem 10 výstav.

Součástí žádosti je:
Krátká anotace výstavního projektu (případná obrazová příloha)
Aktuální CV umělce/kurátora (včetně kontaktních údajů)
Portfolio

Závazné přihlášky, které budou obsahovat zmíněné údaje zasílejte elektronicky ve formátu pdf na emailovou adresu art@vaizard.org nejpozději do 31.7. 2017.

Výstavní projekty vybere umělecká rada složená z odborníků a zástupců Industry:
Jana Písaříková, Jan Zálešák, Alexandr Jančík, Jakub Hvězda

(deadline pro přihlašování je 31.7.2017)

Galerie může poskytnout:
Finanční krytí na realizaci výstavy dle udělených grantů
Transport děl
Zázemi pro instalaci
Ubytování

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na fb stránkách a na webu industra.space nejpozději do konce září.
Uzávěrka 31.7. 2017

Těšíme se na spolupráci!

INDUSTRA ART
INDUSTRA ART
INDUSTRA ART