PROGRAM

NEJBLIŽŠÍ AKCE

ARCHIV

#VŠE #DIVADLO #EVENT #FESTIVAL #GALERIE #KAVÁRNA #PŘEDNÁŠKA #WORKSHOP #LABY #PARTY
06/09 - 30/09/2018
Michal Šmeral - POOL of the MOON
#GALERIE
Tvorba Michala Šmerala dlouhodobě navazuje na druhy umění, v nichž hrají podstatnou úlohu z pohledu autora neintencionální děje, respektive těžko ovlivnitelné fyzikálně chemické zákony. Podobně jako u gestické malby, nebo například u obarvovaných...
06/09 - 30/09/2018
Tomáš Pavlacký -  I´M M O R T A L   B L O B
#GALERIE
V této instalaci se zabývám specifiky putování digitální informace. Exaktně popisného záznamu reality pořízeného člověkem, pozorujícím a utvářejícím své, nejen bezprostřední okolí. Záznamu, jež podléhá...
04/10/2018 - 18.00
VERNISÁŽ Jimena Mendoza - When no former things exist
#EVENT #GALERIE
Industra Art srdečně zve na vernisáž a nadcházející výstavu When no former things exist. "Zaklepali mi na dveře, aby mluvili o Izájovy 43, mnoho věcí, které překročili s prorokem, jako zkázu z jiných časů, měst, chrámů a hromady materiálů, jako fosilie po...