PROGRAM

NEJBLIŽŠÍ AKCE

ARCHIV

#VŠE #DIVADLO #EVENT #FESTIVAL #GALERIE #KAVÁRNA #PŘEDNÁŠKA #WORKSHOP #LABY #PARTY
26/11/2018 - 20.00
Těatr Plastičeskij: Variations of Static (Variace statiky)
#DIVADLO
Statika je v širším slova smyslu teorie rovnováhy libovolných látek – pevných, kapalných neboplynných. Tato inscenace však pojímá statiku spíše filozoficky, jako variaci vnitřních prožitků, vášní,stavů a jako lidskou cestu k vnitřní harmonii a vyváženosti. V souladu s kvantovou fyzikou nic nenístatické, stabilní a trvalé,...
29/11/2018 - 20.00
Divadlo Feste / Jaroslav Rudiš: Národní třída
#DIVADLO
Jaroslav Rudiš napsal text přímo pro Divadlo Feste, inscenace měla premiéru v říjnu 2012 a hrála se do roku 2016. Letos jsme se ji v reakci na domácí politické dění rozhodli obnovit, respektive připravit znovu. Pokud jsme prvně hráli o homofobním lidovém mudrci, který svou existenci opírá o násilí a kriminalitu, a který bojuje...