Přidej se k nám!

Open Makers Hours


Lab bude opět otevřen. Můžete se těšit na přípravu labové 3D tiskárny, diskuze nad rozpracovanou CNC frézkou a obecně kreativní náladu s vůní kalafuny. Budeme rádi když se k nám přidáte se svým projektem, nápomocnou náladou a nebo jenom s chutí potkat se s podobně smýšlejícími tvořivci. Můžete se u nás přiučit vše okolo Arduina, 3D tisku, 3D modelování v OpenSCADu a mnoho dalšího.

ab will be opened again. You could expect working on Labs 3D printer, discussion around not finished CNC router/engraver and creative mood with smell of flux. You will be welcomed with your own project, helping mood or even with enthusiasm to join group of makers. You could learn something about Arduino, 3D printing, 3D modeling in OpenSCAD and many more.